Savez

Savez športova osoba s invaliditetom Primorsko-Goranske županije objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta osoba s invaliditetom i gluhih Primorsko-goranske županije u 2020. g.

Prijava programa i projekata vrši se poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

Savez športova osoba s invaliditetom Primorsko-Goranske županije,
Verdijeva 11/3, 51000 Rijeka

Rok za podnošenje Prijava je 21.10.2019.
(informacije na tel. 099/2440190, ssoi-pgz@ssoi-pgz.hr)

OBRAZAC C Opis i proračun programa

OBRAZAC C1 Opis i proračun natjecanja

OBRAZAC C2 Zahtjev za obavljanje liječničkog pregleda sportaša

Obrazac – izvještaj o provedbi programa u 2020. g. (predaje se Savezu po realizaciji odobrenog programa u 2019. i po dobivanju službene bilance udruge od strane ovlaštenog računovođe- rok za predaju izvještaja je 01.03.2021.)

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA PRIJAVA I KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE I ODABIR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE