Kontakti

Savez športova osoba s invaliditetom Primorsko - goranske županije
OIB: 18857214922
IBAN: HR4424020061100490232

Verdijeva ulica 11 / III. kat
51000 Rijeka
Croatia

Tel: +385 (0)51 / 312 – 224
Fax: +385 (0)51 / 312 – 225

Email: ssoi-pgz[at]ssoi-pgz.hr

Pošalji