Naslovnica

O nama

 

Cilj i svrha osnivanja saveza:

 • Razvoj i širenje sporta među osobama s invaliditetom.
 • Razvoj sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom.
 • Poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa.
 • Promicanje odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom.

 

Osnovne djelatnosti saveza:

 • Usklađivanje aktivnosti svojih članica.
 • Organizacija i provođenje natjecanja osoba s invaliditetom.
 • Uređivanje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih.
 • Sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika.
 • Promocija stručnog rada u sportu i skrb o kategoriziranim sportašima s invaliditetom.

REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SAVEZA ŠPORTOVA OSOBA S INVALIDITETOM PGŽ

Temeljem članaka 15. i 16. Statuta Saveza športova osoba s invaliditetom PGŽ saziva se:

REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SAVEZA ŠPORTOVA OSOBA S INVALIDITETOM PGŽ

u četvrtak, 06. svibnja 2020. godine s početkom u 08.00 sati, elektronski putem e-maila
Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje sjednice Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

   1. Zvonimir Brozić
   2. Miljenko Mišljenović
   3. Ivan Kombol

3. Izbor radnih tijela

3.1. Verifikacijska komisija

    1. Nikola Uzelac
    2. Ivica Žunić
    3. Ismeta Odobašić

3.2. Zapisničar

    1. Luka Dobrović

3.3. Ovjerovitelji zapisnika

    1. Hrvoje Vlahović
    2. Hrvoje Usmiani

4. Izvještaj verifikacijske komisije

11. Razno