Naslovnica

Javne potrebe u sportu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

Savez športova osoba s invaliditetom Primorsko-Goranske županije objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta osoba s invaliditetom i gluhih Primorsko-goranske županije u 2019. g.

Prijava programa i projekata vrši se poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

Savez športova osoba s invaliditetom Primorsko-Goranske županije,
Verdijeva 11/3, 51000 Rijeka

Rok za podnošenje Prijava je 15.11.2018.
(informacije na tel. 099/2440190, ssoi-pgz@ssoi-pgz.hr)

OBRAZAC C Opis i proračun programa

OBRAZAC C1 Opis i proračun natjecanja

OBRAZAC C2 Zahtjev za obavljanje liječničkog pregleda sportaša

Obrazac – izvještaj o provedbi programa u 2018. g. (predaje se Savezu po realizaciji odobrenog programa u 2018. i po dobivanju službene bilance udruge od strane ovlaštenog računovođe- rok za predaju izvještaja je 01.03.2019.)

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA PRIJAVA I KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE I ODABIR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE

O nama

Cilj i svrha osnivanja saveza:

  • Razvoj i širenje sporta među osobama s invaliditetom.
  • Razvoj sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom.
  • Poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa.
  • Promicanje odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom.

Osnovne djelatnosti saveza:

  • Usklađivanje aktivnosti svojih članica.
  • Organizacija i provođenje natjecanja osoba s invaliditetom.
  • Uređivanje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih.
  • Sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika.
  • Promocija stručnog rada u sportu i skrb o kategoriziranim sportašima s invaliditetom.